Kategorie

KURS DYPLOMOWY COAPE NADAJĄCY KWALIFIKACJE BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT (II ROK)

KURS DYPLOMOWY COAPE NADAJĄCY KWALIFIKACJE BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT (II ROK)

KURS DYPLOMOWY COAPE - ROK 2 będący kontynuacją pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPEobejmuje praktyczne zasady i zastosowania terapii zachowania psów i kotów takie jak ESTA (Emotional Systems Therapy Application), farmakologię zachowania, rozumienie nowoczesnych technik treningowych w kontekście emocji, dobrostanu zwierząt oraz metodologii prowadzenia konsultacji z uwzględnieniem psychologii człowieka. Kurs realizowany jest we współpracy z Wydziałem Nauk Weterynaryjnych Uniwersystetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Dostepność: dostępny
Wysyłka: 24 godziny

7 480,00 zł

szt.

Opis

Kurs jest adresowany do absolwentów pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE, którzy:

 • prowadzą praktykę w dziedzinie terapii zachowania zwierząt towarzyszących lub rozważają karierę w tej dziedzinie
 • pragną pogłębić swoją dotychczasową wiedzę i rozwijać zdolności i możliwości pracy ze zwierzętami
 • poszukują możliwości zbudowania dobrej praktyki terapii zachowania zwierząt towarzyszących
 • chcą zdobyć praktyczne umiejętności spełniające najwyższe kryteria kompetencji uznane przez międzynarodową organizację
 • chcą pracować w różnych organizacjach związanych ze zwierzętami

Wymagania kwalifikacyjne
Kurs, który w Wielkiej Brytanii jest odpowiednikiem poziomu drugiego roku studiów uniwersyteckich, jest dostępny wyłącznie dla osób, które ukończyły pierwszy roku Kursu Dyplomowego COAPE.

Kandydaci powinni posiadać:

 • Umiejętność formułowania myśli w formie pisemnej
 • Zdolności komunikacyjne
 • Chęć i umiejętność studiowania
 • Zdolność analitycznego myślenia

Co daje ukończenie drugiego roku Kursu Dyplomowego COAPE?
Kurs pozwala na uczenie się praktycznych zasad terapii zachowania psów i kotów obejmujący nowoczesne techniki praktycznej pracy z psami i kotami stosowane w połączeniu z zasadami praktyki behawioralnej, które były prezentowane w programie pierwszego roku Kursu Dyplomowego COAPE. Pozwala to na osiągnięcie pierwszorzędnego rozumienia i stosowania terapii zachowania w praktyce.

1. Na kursie nauczysz się jak rozwijać twoje praktyczne umiejętności terapii zachowania zwierząt towarzyszących przez (a) analizę ustrukturyzowanych, złożonych przypadków (b) zebranie i opracowanie własnych przypadków, a następnie (c) ich ocenę, opracowanie i wprowadzenie w życie odpowiedniego dla każdego przypadku planu terapii zachowania.

2. Nauczysz się stosowania technik modyfikacji zachowania opartych na prawach uczenia się z uwzględnieniem emocjonalności zwierząt towarzyszących w kontekście całościowego programu modyfikacji zachowania, który opracujesz.

3. Nauczysz się efektywnego prowadzenia konsultacji w oparciu o wiedzę psychologiczną dotyczącą ludzi, rozumienia ich zachowania, stylów uczenia się, zjawisk i procesów zachodzących w ludzkiej rodzinie, które mają znaczenie dla powodzenia terapii zachowania zwierząt. Nauczysz się skutecznej komunikacji z opiekunami zwierząt i radzenia sobie z problemami i oporem jakie czasami stwarzają podczas pracy z ich zwierzętami.

Ramowy program kursu: 

Kurs składa się z 7 modułów, w tym 3 modułów stacjonarnych, 3 modułów e-learningowych oraz 1 modułu praktyki konsultacji behawioralnych.

Moduł 1 - Stacjonarny
Wprowadzenie do kursu. Praktyczne stosowanie terapii zachowania - strategia, narzędzia i taktyka, model ESTA, planowanie ustrukturyzowanego planu terapii. Opracowanie zadanych przypadków w grupie - stosowana analiza zachowania w modelu EMRA oraz wypracowanie strategii, metod i działań praktycznych w oparciu o model ESTA. Praca z klientem - etyka w pracy behawiorysty zwierząt. Ludzka rodzina w terapii zachowania i szkoleniu zwierząt towarzyszących. Style uczenia się, a praktyczne umiejętności pracy z klientem - zajęcia warsztatowe. Zasady efektywnej komunikacji w pracy behawiorysty i trenera zwierząt - umiejętność prowadzenia wywiadu podczas konsultacji behawioralnej. W jaki sposób pracować z ludźmi mającymi szczególne potrzeby np. osobami niepełnosprawnymi, zasady uczenia się w odniesieniu do ludzi (jak uczą się ludzie), ocena możliwości i umiejętności właścicieli zwierząt. Jak radzić sobie z ludźmi stwarzającymi problemy, jak ułatwić komunikację między właścicielami i ich zwierzętami. Praca z ludzką rodziną w terapii zachowania zwierząt towarzyszących.

Moduł 2 - Stacjonarny
KOTY. Zaawansowana terapia zachowania kotów - Konsultacje kocie w domu klienta (przygotowania, przebieg, postępowanie, zalecenia, praca z klientem). Normalne, lecz niechciane i uciążliwe zachowania (aktywność nocna, samo pielęgnacja, znakowanie, agresja miedzy kotami, zachowania reprodukcyjne, zabawa). Inne zachowania niepożądane – zaburzenie zachowania (brudzenie w domu, zachowania agresywne w stosunku do ludzi, w stosunku do innych zwierząt, stereotypie i zachowania kompulsywne, FHS). Zależność między chorobą a zachowaniem - wpływ stanu zdrowia na zachowanie. Przewlekły stres a zdrowie i zachowanie kota - ocena i postępowanie. Otyłość a zachowanie. Problemy kotów geriatrycznych. Wpływ ostrego i przewlekłego bólu na zachowanie - ocena i postępowanie. FOPS i inne rzadziej występujące choroby i ich wpływ na zachowanie. Wprowadzenie do feromonoterapii i terapii komplementarnych. Zaawansowana farmakoterapia i odżywianie. Kot u weterynarza - klinika przyjazna kotom. Koty wolno żyjące, schroniskowe – przygotowanie do adopcji. Analiza prezentowanych przypadków oraz opracowanie zadanych przypadków.

Moduł 3. Interaktywny - webinarium plus videowykłady
PSY I KOTY. Zaawansowana terapia zachowania - m.in. problemy geriatryczne, ból a problemy behawioralne, praca z chorym zwierzęciem, stosowanie farmakoterapii zachowania we współpracy z lekarzem weterynarii. Analiza przypadków oraz opracowanie zadanych przypadków.

Moduł 4 Stacjonarny - weekend.
Zasady szkolenia psów - praktyczne umiejętności. Ocena mowy ciała psów, omówienie systemów komunikacji psów, wykorzystanie technik warunkowania instrumentalnego, sygnałów nagrody i braku nagrody, omówienie i wykorzystanie różnego rodzaju akcesoriów treningowych. Ocena typowych problemów behawioralnych, zapobieganie im i terapia. - Praca szkoleniowa  z psami agresywnymi i lękliwymi. Jak zaplanować i przeprowadzić szkolenia psów  oraz programy modyfikacji zachowania psów metodami szkoleniowymi.

Moduł 5 - Praktyka pracy behawiorysty zwierząt.
Udział w 4 konsultacjach behawioralnych prowadzonych przez superwizorów - behawiorystów COAPE. 2 przypadki terapii zachowania kotów i 2 przypadku terapii zachowania psów. Pierwszy koci i pierwszy psi przypadek - obserwacja uczestnicząca oraz opracowanie wspólnie z superwizorem planu terapii oraz zaleceń pokonsultacyjnych. Drugi przypadek psa i drugi przypadek kota - prowadzenie konsultacji pod okiem superwizora.

Moduł - 6 Interaktywny - webinarium plus videowykłady
Zaawansowana farmakoterapia
1. Zasady farmakokinetyki leków stosowanych w terapii zachowania zwierząt towarzyszących - absorpcja i dystrybucja leków w organizmie, metabolizm i wydalanie.
2. Farmakodynamika leków stosowanych w terapii zachowania zwierząt towarzyszących - wiązanie leku w komórkach i do różnych typów receptorów, selektywność i specyficzność (swoistość), działania agonistów, częściowych agonistów i antagonistów, specyficzność gatunkowa i zmienność wewnątrzgatunkowa we wrażliwości na leki.
3. Zasady farmakoterapii zachowania - a. wpływ dawkowania najczęściej stosowanych leków na zachowanie; b. efekty tolerancji i uwrażliwienia leków najczęściej stosowanych w terapii zachowania; c. Mechanizm niepożądanych reakcji
Zaawansowana terapia zachowania
4. Epidemiologia, patofizjologia i manifestacje behawioralne rzadkich problemów behawioralnych zwierząt towarzyszących - a. zaburzenia neurologiczne, napadowe, zaburzenia snu u zwierząt towarzyszących b. zaburzenia endokrynologiczne zwierząt towarzyszących c. Zaburzenia kompulsywne u zwierząt towarzyszących d. inne nietypowe manifestacje problemów behawioralnych zwierząt towarzyszących.
Zaliczenie - egzamin testowy.

Moduł 7 - Interaktywny - Webinarium plus nagrane videoprezentacje
Marketing i organizacja praktyki behawiorysty zwierząt. Rozwój i marketing własnej praktyki behawioralnej i szkoleniowej. Narzędzia, produkty i akcesoria wspierające pracę behawiorysty. Ubezpieczenia i odpowiedzialność prawna w pracy behawiorysty zwierząt.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie opracowania przypadków i zaliczenia zadań on-line, prezentacji własnego przypadku, zaliczenia superwizji konsultacji behawioralnych oraz zaliczenia zajęć praktycznych z psami.

Osoby, które pomyślnie ukończą drugi rok Kursu Dyplomowego COAPE otrzymują tytuł Behawiorysty Praktykującego COAPE.

Strefa E-learning 
Strefa E-learning zawiera narzędzia i materiały związane z poszczególnymi modułami.

Czas trwania kursu: listopad 2019 - wrzesień 2020

Terminy i miejsca zjazdów:
Moduł 1 - 9-10 listopada 2019 (Ośrodek Szkoleń Behawioralnych COAPE w Katowicach), Moduł 2 - 18-19 stycznia 2020 (Ośrodek Szkoleń Behawioralnych COAPE w Katowicach), Moduł 4 - weekend (do uzgodnienia) kwiecień 2020 (Schronisko Dla Zwierząt w Korabiewicach), Moduł 5 - terminy ustalane indywidualnie z prowadzącymi superwizorami.

Koszt uczestnictwa: 

7480 zł, w tym zaliczka w wysokości 800 zł. Absolwenci Kursu Dyplomowego COAPE - Poziom 1 rocznika 2018/2019 otrzymują 10% zniżkę w opłacie za kurs. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.
Absolwenci Kursu Dyplomowego COAPE rok 1, którzy w ciągu ostatnich 5 lat prowadzą aktywną działalność behawiorysty zwierząt jako podstawową działalność zawodową mogą ubiegać się o zaliczenie drugiego roku w trybie indywidualnym i indywidualnie ustalaną wysokością opłaty za rok 2.

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje: 

 • Andrzej Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Beata Leszczyńska, e-mail: gabinet@hissteria.pl, tel. kom. 601 412 764 - informacje organizacyjne i merytoryczne
 • Ewelina Gwiżdż, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Jak zapisać się na kurs:
Wypełniając formularz zgłoszenia na Kurs Dyplomowy (skontaktujemy się z Tobą by dopełnić dalszych formalności) http://coape.pl/kurs-dyplomowy-ii-rok-behawiorysta-zwierzat