RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w COAPE Polska

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest COAPE Polska Andrzej Kłosiński z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Królewskiej 65a/1, NIP: 918 145 45 01, REGON: 350761966. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@coape.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedzimy firmy.

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z Państwa działań podejmowanych w serwisie www.coape.pl. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe przy użyciu formularzy dostępnych na stronie www.coape.pl:

– formularz zagłoszenia na kurs 

– formularz zapisu na newsletter

– formularz kontaktu

 

3. W przypadku Państwa danych, przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego. 

 

4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

– żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– przenoszenia danych;

– cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przetwarzania danych Użytkownika niezgodnego z prawem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: szkolenia@coape.pl

 

5. Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane przez nas podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, podwykonawcom świadczącym usługi wsparcia IT, telekomunikacyjne, prawne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera COAPE Polska. Dane przekazane w formularzu zgłoszenia na kurs przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, w tym do realizacji wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej oraz do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup. Dane podane w formularzu kontaktu wykorzystywane są w celu przesłania odpowiedzi na pozostawioną na stronie korespondencję.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z usług dostępnych w serwisie.

 

6. Państwa dane osobowe nie będą przez nas:

- wykorzystywane do celów marketingowych

- przetwarzane w sposób zautomatyzowany

- profilowane

- przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Szanowni Państwo,

W dniach 13.07.2024-21.07.2024 przebywam na urlopie. Wszystkie zamówienia złożone w tym czasie zostaną zrealizowane w dniu 22.07.2024.