Kategorie

KURS DYPLOMOWY COAPE NADAJĄCY KWALIFIKACJE BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT (I ROK) - ONLINE

edycja 2024/2025

"ADVANCED DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING", w polskiej wersji językowej, którego ukończenie daje brytyjskie kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). 

Od października 2024 roku zapraszamy do udziału w siedemnastej edycji naszego kursu w Polsce.
Kurs składa się z 9 modułów organizowanych w ciągu roku akademickiego od października 2024 do września 2025.

Dostepność: dostępny
Wysyłka: 24 godziny

11 979,00 zł

szt.

Opis

Zajęcia obejmują przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat zachowania się zwierząt, ćwiczenia w jej zastosowaniu do analizy przyczyn zachowania, kształcenie praktycznych umiejętności analizy zachowania jego zmiany także na drodze uczenia zachowań, a także praktyczne aspekty prowadzenia praktyki behawiorysty zwierząt. Program kursu znajduje się poniżej.
Kurs Dyplomowy COAPE organizujemy w wersji hybrydowej - część zajęć odbywa się na platformie ZOOM, natomiast ostatni moduł organizujemy stacjonarnie z transmisją zajęć dla uczestników, którzy z ważnych względów nie będą mogli przyjechać do Warszawy. Transmisja będzie umożliwiała dwustronną komunikację, w tym udział w ćwiczeniach.
Wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia, dyskusje) są nagrywane i udostępniane studentom w Strefie E-learningu witryny coape.pl wraz z innymi treściami i materiałami multimedialnymi kursu. Każdy z uczestników otrzymuje opiekę tutora, z którym może się kontaktować w trakcie kursu.  To rozwiązanie umożliwia indywidualne i dostosowane do własnego tempa nauki, nabywanie wiedzy i umiejętności jakie oferuje kurs.

Terminy zajęć:

 • Część 1 i 2 - zajęcia weekendowe online 5-6 października 2024.
 • Część 3 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 listopada 2024.
 • Część 4 - zajęcia online wtorek i czwartek między 16 a 30 listopada 2024 
 • Część 5 - zajęcia online wtorek i czwartek między 15 stycznia a 4 lutego 2025
 • Część 6 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 marca 2025
 • Część 7 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 kwietnia 2025
 • Część 8 - zajęcia online wtorek i czwartek między 1 a 15 maja 2025
 • Część 9 - zajęcia weekendowe stacjonarne z transmisją online 7-8 czerwca 2025

Zajęcia weekendowe odbywają się w godzinach 9.00 do 17.30, zajęcia w ciągu tygodnia zaczynają się o między 18.00 a 19.00 (szczegółowy harmonogram przesyłamy na życzenie)
We wrześniu 2025 studenci zdają egzamin końcowy i przedstawiają do oceny Pracę Dyplomową będącą opracowaniem własnego przypadku terapii zachowania kota lub psa.

Od 1997 roku ponad 2000 osób w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach pomyślnie ukończyło stale ulepszany, oparty na współczesnej wiedzy naukowej Kurs Dyplomowy COAPE. Program kursu obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat zachowania i terapii behawioralnej psów i kotów. 

Autorzy kursu: prof. Peter Neville, lek. wet. Robert Falconer-Taylor, Val Strong, Andrzej Kinteh-Kłosiński
Tłumaczenie i adaptacja polska: Andrzej Kinteh-Kłosiński
Wykładowcy: dr Robert Falconer-Taylor, mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński, prof. Maciej Trojan, lek. wet. Agnieszka Żółtowska, lek.wet. Martyna Woszczyło, mgr Beata Leszczyńska, mgr Piotr Leszczyński, dr Olga Lasek, mgr Magdalena Michałek, mgr Magdalena Jelińska, mgr Ewa Pasikowska, mgr Dorota Stawarska, Barbara Szczygieł
Licencja: Andrzej Kłosiński COAPE Polska
Informacje o autorach i wykładowcach znajdują się na dole strony.

Kurs Dyplomowy COAPE "Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training"nadaje kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego, można więc po jego ukończeniu z powodzeniem rozpocząć pracę jako behawiorysta i prowadzić terapię zachowania zwierząt towarzyszących. Jest kursem hybrydowym, odbywającym się w ciągu roku akademickiego od października do czerwca. By pomyślnie zaliczyć kurs uczestnik musi wziąć udział we wszystkich kolejnych sesjach kursu, uzyskać pozytywną ocenę prac zaliczeniowych i ćwiczeń praktycznych oraz opracować końcowe studium przypadku według zalecanych standardów.

Słuchacze kursu korzystają dodatkowo z zabezpieczonej hasłem witryny e-learning, która zawiera szereg, w dużej mierze, multimedialnych treści uzupełniających formalne, drukowane materiały kursowe - nagrania video, wykresy, rysunki i fotografie, artykuły do pobrania w formie plików oraz linki do stron zawierających dodatkowe informacje i treści. Uczestnicy kursu uzyskują także dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej studentów danego roku, w której mogą wymieniać poglądy na temat kursu, kwestii zachowania zwierząt oraz pomagać sobie nawzajem w zdobywaniu wiedzy.

Kurs Dyplomowy COAPE uzyskał 50 punktów edukacyjnych przyznanych przez Komisję ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej.

   

Kwalifikacja na Kurs Dyplomowy COAPE:
Podstawą kwalifikacji na Kurs Dyplomowy jest wykazanie się kwalifikacjami w pracy ze zwierzętami np. dyplom lekarza weterynarii, dyplom technika weterynarii, a w przypadku wykształcenia o innym profilu opisanie doświadczenia w pracy ze zwierzętami (praca ze zwierzętami przygotowanymi do adopcji w schronisku, fundacji czy stowarzyszeniu itp., prowadzenie domu tymczasowego, hodowlii, udział w kursie trenerskim, kursie dogoterapii, prowadzenie szkoły dla psów itp) lub pomyślne ukończenie jednego z korespondencyjnych kursów COAPE - do wyboru kurs: Szkoła dla Psów, Think Dog, Think Cat, Study Dog, Wilk - Zachowanie i Ekologia.
Po przesłaniu formularza zgłoszenia, wszyscy kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie listu motywacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowym doświadczeniu w pracy ze zwierzętami. Wszyscy kandydaci muszą mieć minimum średnie wykształcenie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procedury kwalifikacji prosimy o kontakt z nami.

Po dyplomie:
Absolwenci kursu dyplomowego otrzymują certyfikat Behawiorysty Zwierząt COAPE oraz list rekomendacyjny skierowany do lekarzy weterynarii. Absolwenci Kursu Dyplomowego nie tracą kontaktu z COAPE po ukończeniu nauki w ramach kursu. COAPE oferuje stałe wsparcie praktyk behawiorystów oraz różne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, kursy uzupełniające. Nasi praktykujący absolwenci mogą zostać członkami dyplomantami Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE w Polsce – www.behawioryscicoape.pl – umożliwiającego promocję ich praktyk, uczestnictwo w grupie dyskusyjnej praktykujących behawiorystów umożliwiające wsparcie i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami oraz dostęp chronionej hasłem, stale uaktualnianej części witryny stowarzyszenia zawierającej artykuły, formularze, narzędzia MHERA oraz inne przydatne treści. Członkowie stowarzyszenia otrzymują także bieżące informacje na temat seminariów, wykładów, spotkań i innych wydarzeń mających znaczenie dla ich zawodowego rozwoju.


Dalsza kariera zawodowa:
Praktyka w zakresie terapii i modyfikacji zachowania zwierząt towarzyszących obejmuje kilka specjalizacji w zależności od kompetencji, wiedzy i doświadczenia trenera lub behawiorysty. Ważne jest także oczywiście by właściciel zwierzęcia mógł trafić do specjalisty, który potrafi spełnić jego oczekiwania w odniesieniu do specyficznego problemu z zachowaniem. Dlatego istnieje możliwość rozwoju kariery zawodowej i uzyskać Status Behawiorysty Praktykującego Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT). By uzyskać status Behawiorysty Praktykującego dyplomant musi pomyślnie ukończyć pierwszy podstawowy poziom Kursu Dyplomowego COAPE i przejść procedurę kwalifikacji stowarzyszenia.

Dla osób zainteresowanych dalszą ścieżką rozwoju kariery oferujemy:

Program Kursu Dyplomowego COAPE

MODUŁ 1 ETOLOGIA PSA

 • Udomowienie psów - Wstęp do typologii behawioralnej psa domowego
 • Ewolucja zachowania psów - Ewolucja różnych typów psów
 • Zachowania i potrzeby psów różnych ras, etogram psa, komunikacja między psami i komunikacja z ludźmi
 • Rozwój zachowania psów oraz strategie przetrwania 5F
 • Teoria dominacji w świetle współczesnej wiedzy na temat zachowania się psów
 • Cele i praktyczna organizacja psich przedszkoli

MODUŁ 2 ETOLOGIA KOTA / ZAGADNIENIA PRAWNE W PRACY BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT

 • Udomowienie kotów - praktyczne znaczenie dla zachowania kotów i pracy behawiorysty zwierząt
 • Biologia rozwojowa kotów - etogram, etapy rozwoju osobniczego. Zapobieganie problemom behawioralnym kotów
 • Prawo o ochronie zwierząt w pracy behawiorysty zwierząt

MODUŁ 3 PROCESY UCZENIA SIĘ ZWIERZĄT

 • Wiedza o procesach uczenia się - Biologiczne i psychologiczne podłoże uczenia się, formy, procesy oraz prawa uczenia się 
 • Sygnały nagrody i braku nagrody w modyfikacji zachowania psa
 • Sygnały nagrody i braku nagrody w modyfikacji zachowania kota i innych zwierząt 
 • Stosowanie kar a etyka postępowania ze zwierzętami
 • Techniki modyfikacji zachowania stosowane w terapii zachowania

MODUŁ 4 PRAKTYCZNE STOSOWANIE PROCESÓW UCZENIA SIĘ W PRACY BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT

 • Szkolenie i ocena zachowania psów dorosłych
 • Praktyczne aspekty pracy z psem i kotem - uczenie zachowań - ćwiczenia i zadania praktyczne
 • Trening rehabilitacji behawioralnej dla psów

MODUŁ 5 EMOCJE I EMOCJONALNOŚĆ ZWIERZĄT. ZACHOWANIA SEKSUALNE, HORMONY PŁCIOWE, AGRESJA

 • Wprowadzenie do wiedzy o emocjach i emocjonalności - Behawioralny Układ Hamowania,  temperament i osobowość zwierząt
 • Wprowadzenie do wiedzy o emocjach i emocjonalności - Podstawowe systemy emocjonalne ssaków
 • Psychologia i neurofizjologia emocji. Dopamina i biologia nagrody. Uczenie się przez unikanie, zachowania powtarzające się i uzależnienie od nagrody
 • Organizacja zachowania - zachowania odruchowe, instynktowne, procesy poznawcze, intencjonalność i kwestia świadomości zwierząt
 • Zachowania seksualne i problemy związane z płcią u zwierząt towarzyszących. Płeć i hormony. Agresja 

MODUŁ 6 PODSTAWY NEUROFIZJOLOGII I NEUROPSYCHOLOGII. WPŁYW DIETY NA EMOCJE I ZACHOWANIE

 • Podstawy neurofizjologii i neuropsychologii - generowanie i regulowanie emocji przez układ nerwowy, reakcja stresowa, hormony stresu.
 • Wpływ diety i nawyków dietetycznych na emocje i zachowanie.
 • Manipulacje dietą w terapii zachowania zwierząt.

MODUŁ 7 MHERA - MODEL OCENY PRZYCZYN ZACHOWANIA I MONITOROWANIA PROCESU TERAPII ZACHOWANIA. PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA KONSULTACJI BEHAWIORALNYCH I PRACY ZE ZWIERZĘTAMI W TERAPII ZACHOWANIA

 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego
 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - ćwiczenia - analiza przypadków
 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - praca behawiorysty w schronisku dla zwierząt - analiza przypadków
 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - ocena i terapia zaburzeń zachowania związanych z separacją u psów i kotów
 • Prowadzenie konsultacji behawioralnej - Sporządzanie raportu po konsultacji, współpraca z lekarzem weterynarii, kwestie bezpieczeństwa w pracy behawiorysty zwierząt. Podstawowe techniki doradztwa w terapii zachowania zwierząt towarzyszących.

MODUŁ 8 DEPRESJA, ZABURZENIA LĘKOWE ZWIERZĄT, LEKI I SUPLEMENTY FIETY W TERAPII ZACHOWANIA ZWIERZĄT. PROBLEMY MEDYCZNE A ZACHOWANIE

 • Depresja i zaburzenia lękowe u zwierząt towarzyszących 
 • Farmakologia w terapii zachowania zwierząt towarzyszących
 • Problemy medyczne a zachowanie. Rozumienie podstawowych parametrów fizjologicznych i biochemicznych organizmu zwierząt i ich wpływu na zachowanie. Współpraca behawiorysty i lekarza weterynarii w terapii zachowania zwierząt.

MODUŁ 9 ANALIZA PRZYCZYN ZACHOWANIA. PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE PROCESU TERAPII ZACHOWANIA ZWIERZĄT - ANALIZY PRZYPADKÓW - ĆWICZENIA. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRAKTYKI BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT, WSPARCIE COAPE DLA BEHAWIORYSTÓW PO DYPLOMIE

 • MHERA - model oceny zachowania oraz narzędzie projektowania i monitorowania procesu terapeutycznego - Frustracja wywołana terapią / ocena i terapia problemowych zachowań psów m.in. agresywność, lękliwość / ocena i terapia zaburzeń zachowania kotów - m.in. znakowanie vs. oddawanie moczu poza kuwetą, znakowanie kałem, agresja względem ludzi i innych kotów / inne zaburzenia zachowania psów i kotów (mi.in. zachowania kompulsywne, PICA, CDS, problemy behawioralne starzejących się psów i kotów)
 • Prowadzenie własnej praktyki behawiorysty zwierząt. Wsparcie COAPE dla behawiorystów, 2 rok Kursu Dyplomowego COAPE, Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE.

Czas trwania kursu: październik 2024 - wrzesień 2025 (sesje październik - czerwiec, do końca września egzamin i przesłanie pracy dyplomowej)

Miejsce zajęć:
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty w Warszawie, natomiast zajęcia online na platformie ZOOM.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Falenty, al. Hrabska 4b , 05-090 Warszawa. Dane kontaktowe i wskazówki dojazdu - www.falenty.com.pl
Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. (Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca prowadzenia kursu.)

Koszt uczestnictwa: 
11979 zł (9739 zł + 23% VAT), w tym opłata rekrutacyjna w wysokości 900 zł. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty ustalane indywidualnie z każdym z uczestników.
(Informacje w sprawie rat - Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882)

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Informujemy, że dla osób pracujących lub samozatrudnionych istnieje możliwość otrzymania do 80 % dofinansowania na nasz kurs z programu PARP. Poradnik o dofinansowaniach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - kliknij TUTAJ. W sprawie możliwości dofinansowania kontaktuj się z instytucjami dysponującymi środkami w twoim regionie - starostwo, agencja rozwjoju itp.

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje: 

 • Andrzej Kinteh-Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu