Kategorie

EKOLOGIA BEHAWIORALNA PSA DOMOWEGO - WEBINARIUM

SWOBODNIE ŻYJĄCE PSY OCZAMI BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT I CO Z TEGO WYNIKA
DLA PSÓW ŻYJĄCYCH U NASZEGO BOKU W XXI WIEKU

Webinarium
Środa 11 września 2019 godzina 20.00-21.00
Czwartek 12 września 2019 godzina 20.00-21.00

Dostepność: dostępny
Wysyłka: 24 godziny

29,00 zł

szt.

Opis

Jakim właściwie zwierzęciem jest pies? Wielu z nas dzieli życie z psami, zapewniając im możliwie dobre warunki, dbając o ich zdrowie, potrzeby i dobre samopoczucie. Jednak psy żyjące w bezpośredniej bliskości z ludźmi to zaledwie ułamek populacji tych niesamowitych zwierząt. Szacuje się, że na świecie żyje około miliarda psów, z czego około 800 milionów bez żadnej kontroli ani dbałości ze strony człowieka, tak samo jak w naszych warunkach żyją gołębie czy szczury. Dla porównania światowa populacja, uważanego za najbliższego krewnego psa domowego, wilka liczy zaledwie 300 000.

Czemu zawdzięcza pies domowy tak ogromny sukces reprodukcyjny? Jak potrafi przetrwać, bez żadnej troski ze strony człowieka? Jakimi wrodzonymi zachowaniami musi dysponować, żeby znaleźć pożywienie, uchronić się przed niebezpieczeństwami i wydać na świat potomstwo? Dlaczego nie potrafi przetrwać poza środowiskiem człowieka? Dlaczego tak łatwo przystosowuje się do tak różnych warunków, w których żyją ludzie? Dlaczego populacja wolno żyjących psów występuje przeważnie w tropikach?

Chciałbym zabrać Was w fascynującą podróż do ewolucyjnych źródeł zachowania naszych najbliższych czworonożnych przyjaciół. Podzielić się wiedzą na temat ekologii zachowania psa domowego. Ekologia behawioralna to nauka z pogranicza etologii i ekologii, która zajmuje się się badaniem zachowania zwierząt w warunkach zmieniającego się środowiska oraz bada ich zdolności przystosowawcze, które umożliwiają im przetrwanie oraz rozród.

Tymi właśnie zdolnościami przystosowawczymi, a więc wrodzonymi wzorcami zachowania psów zajmiemy się podczas naszego webinarium. Stanowią one fundament biologicznej i ewolucyjnej wiedzy o zachowaniu psów, który umożliwia zrozumienie ich niesamowitych zdolności dopasowywania się do naszych wymagań, tworzenia wyjątkowej więzi z ludźmi i uczenia się nowych zachowań.

Oprócz wiedzy chciałbym podzielić się moimi własnymi obserwacjami wolno żyjących psów w kilku krajach i kulturach subsaharyjskiej Afryki.

Kontrapunktem dla opowieści o przystosowaniu ewolucyjnym psów pod względem zachowania będą rozważania na temat podobnych zachowań u likaonów, innych psowatych zamieszkujących Afrykę i będących jednym z najrzadszych dużych drapieżników podlegającym ścisłej ochronie. Zobaczymy jak odmienne strategie zdobywania pożywienia, obrony i reprodukcji a także jak różne  przystosowanie pod względem budowy (miałem okazję obserwować sekcję suki likaona zabitej przez hienę) mają likaony w porównaniu z psami.

Koszt uczestnictwa: 29 zł 
Po uiszczeniu opłaty otrzymacie Państwo mailem zaproszenie do zarejestrowania się na platformie webinarium, a w dniu webinarium link z dostępem do webinarroomu.

Organizator:
Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska
COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00038/2007

Zapisy i szczegółowe informacje: 

Andrzej Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
Ewelina Gwiżdż, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu

Prowadzący webinarium: Andrzej Kłosiński